علی هاتفی

علی هاتفی

3.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.6

امتحان

4

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خیلی خوب و خیلی سختگیری هستن امتحانشون راحته در طول ترم هر جلسه پرسش دارن که اینکار مطالعه این درس رو برای امتحان پایان ترم بسیار راحت میکند.

1398

رشته های مرتبط

حسابداری

علوم اقتصادی

حقوق

کارشناسی پیوسته حسابداری