محمد مختاری

استاد محمد مختاری

4.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

میانه نمرات

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

نمره دهی عالیه تدریس حرف نداره اخلاق عالیه فوق العاده عالی هستن

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت کسب کارها کوچک
ثبت نام اساتید