#مهسا_امینی
محمد مختاری

محمد مختاری

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت صنعتی