محمد مختاری

محمد مختاری

4.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره دهی عالیه تدریس حرف نداره اخلاق عالیه فوق العاده عالی هستن


رشته های مرتبط

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب کارها کوچک