مریم دیانت خواه

استاد مریم دیانت خواه

4.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.7

امتحان

4

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استادی بسیارخوبی هستن و خیلی با دانشحو راه میاد

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • حقوق
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید