مریم دیانت خواه

مریم دیانت خواه

4.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.7

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استادی بسیارخوبی هستن و خیلی با دانشحو راه میاد

1397

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

حقوق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار