ابتسام سعیدی پور

ابتسام سعیدی پور

1.8 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.6

نمره

1.2

امتحان

2.4

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

با دانشجوها خوب رفتار میکنه ولی خیلی از دانشجو هارو میندازه

1397

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مدیریت بازرگانی