زینب آزادی مطلق

زینب آزادی مطلق

0.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.6

نمره

1.2

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

به هیچ وجه توصیه نمی شود


رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

برق - مهندسی مخابرات